Tematski paketi – Inspiracija

Tematski paketi

29/04/2021

Brošura Slovenska Bistrica

29/04/2021

Brošura Trbovlje

29/04/2021

Brošura Rijeka

29/04/2021

Brošura Labin

29/04/2021

Mali vodič po četiri grada industrijske baštine

20/11/2020

Slikovnica Macić

06/02/2019

Bijenale industrijske umjetnosti – Mobilna izložba “IAB 2014. – 2018.”

30/12/2018

Bijenale industrijske umjetnosti – Mobilna izložba “IAB 2014. – 2018.”

20/12/2018

Bijenale industrijske umjetnosti – Mobilna izložba “IAB 2014. – 2018.”