Natječaj za izbor najboljeg doživljaja, najboljeg autorskog jela i najboljeg suvenira industrijske baštine grada Rijeke – Inspiracija

Natječaj za izbor najboljeg doživljaja, najboljeg autorskog jela i najboljeg suvenira industrijske baštine grada Rijeke

Escape Room i Mobilna muzejska mašina u DKC Lamparna
20/07/2020
Produljenje roka natječaja za izbor najboljeg doživljaja, najboljeg autorskog jela i najboljeg suvenira industrijske baštine grada Rijeke
13/08/2020
Show all

Natječaj za izbor najboljeg doživljaja, najboljeg autorskog jela i najboljeg suvenira industrijske baštine grada Rijeke

Subjekt d.o.o., u okviru projekta Inspiracija, objavljuje natječaj te vas poziva da sudjelujete u pripremi novih, originalnih ideja za doživljaj, jelo, suvenire grada Rijeke.

Natječaj je predmet aktivnosti u okviru prekograničnog projekta “Inspiracija – revitalizacija gradova industrijske baštine za proboj kulturnog turizma u Trbovljama, Slovenskoj Bistrici, Labinu i u Rijeci”.

 

interreg si hr hr rgbInspiracija


Na natječaju će se odabrati 2 idejna rješenja za lokalni suvenir na temu industrijske baštine koji će biti i izvedeni te će služiti u promotivne svrhe projekta te će biti odabrane najbolje ideje za doživljaj ili jelo također na temu industrijske baštine grada Rijeke koji će biti uključeni u buduću turističku turu koja će biti rezultat projekta.

Na natječaj se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe. Svaki kandidat može sudjelovati u više tema natječaja, no za svaku temu je potrebno odvojeno dostaviti natječajnu dokumentaciju. Svaki autor može sudjelovati u natječaju s najviše tri prijedloga.

OCJENJIVANJE PRISTIGLIH RADOVA

Ocjenjivanje će provesti stručna komisija u sastavu predstavnici Subjekt d.o.o.-a, Turističke zajednice grada Rijeke i predstavnici slovenske turističke agencije Naj Tura koji su partneri, odnosno pridruženi partneri u projektu Inspiracija.

Komisija će uzeti u obzir sve primljene prijave i proizvode te zadržava pravo tražiti pojašnjenje ili dopunu primljenih prijava. Prije konačne ocjene stručna komisija pregledava primljene proizvode i ima pravo isključiti one koji ne ispunjavaju uvjete natječaja. Dobitnim proizvodima koje odabere stručna komisija se nadoknađuju materijalni troškovi za pripremu prijedloga ili se dodjeljuju nagrade. Nagrađenim proizvodima i rješenjima koje odabere stručna komisija se dodjeljuju nagrade u iznosu od 150 do 500 eura.

Stručna komisija može odlučiti o vrsti i načinu integracije proizvoda, odnosno ideje u turistički proizvod Inspiracija. Stručna komisija za ocjenjivanje je potpuno autonomna i odlučuje samo s većinom glasova. Na odluku komisije ne mogu se uložiti prigovori.

NOVČANE NAKNADE/NAGRADE

Stručna komisija odabrat će i nagraditi novčanom nagradom od 500 EUR bruto autora najbolje ideje za turistički doživljaj povezan s industrijskom baštinom, iznosom od 200 EUR bruto autora najoriginalnijeg jela povezanog s industrijskom baštinom (radničke marende) te iznosom od 150 EUR bruto dva likovna rješenja potencijalnog suvenira industrijske baštine.

Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni i na web-stranici Subjekt d.o.o https://www.subjekt.eu  te na web-stranici i društvenim mrežama projekta Inspiracija.

Po završetku postupka natječaja, prijaviteljima će biti vraćeni uzorci dostavljenih proizvoda, s izuzetkom odabranih proizvoda koji ostaju u arhivi.

Za više informacija o projektu posjetite web-stranicu: https://inspiracija.eu/facebook i instagram.

KAKO SE PRIJAVITI?

Odaberite kategoriju i prijavite se na javni natječaj s popunjenom prijavnicom  “Prijava na javni natječaj za kategoriju A, B, C” koja je u prilogu. Uz prijavu, podnositelj mora dostaviti i gotov proizvod ili nacrt proizvoda/suvenira te opis i fotografije za druge kategorije.

docxPrijava na javni natječaj za kategoriju A

docxPrijava na javni natječaj za kategoriju B

docxPrijava na javni natječaj za kategoriju C

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici ili drugom prikladnom pakiranju na kojem mora biti napisano: “Ne otvaraj – natječaj za NATJEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJEG DOŽIVLJAJA, NAJBOLJEG AUTORSKOG JELA, NAJBOLJEG SUVENIRA INDUSTRIJSKE BAŠTINE GRADA RIJEKE“.

Kompletna prijava mora sadržavati proizvod ili nacrt proizvoda/suvenira, odnosno opis i fotografije za druge kategorije te ispunjen prijavni obrazac za “Natječaj za Inspiraciju kategorije A / B / C”.

Do isteka roka za podnošenje prijava, prijavnica se može dobiti elektroničkim putem na web-stranici Subjekt d.o.o-a: https://www.subjekt.eu i na web-stranici www.inspiracija.eu.

DO KADA SE TREBA PRIJAVITI?

Kandidati svoje prijave, uključujući prototipe suvenire, dostavljaju poštom najkasnije do petka 14. kolovoza 2020. godine na adresu Drage Šćitara 34, 51000 Rijeka.

Za sve informacije o projektu INSPIRACIJA i dodatne informacije o „Natječaju za izbor najboljeg doživljaja, najboljeg autorskog jela, najboljeg suvenira industrijske baštine grada Rijeke“ možete putem e-maila tea@subjekt.eu.

Pozvani ste da sudjelujete!

Logotipi

Comments are closed.